X

Dostęp do instrukcji laboratoryjnych jest ograniczony.
Hasło dostępne jest u prowadzącego zajęcia
oraz w sekretariatach pok. 200 oraz pok. 300.

Kierunek: Automatyka i Robotyka

Studia stacjonarne I stopnia:

>>  Komputerowe systemy pomiarowe

>>  Napędy płynowe

>>  Podstawy automatyki

>>  Przemysłowe sieci komputerowe

>>  Systemy pomiarowe w robotyce

>>  Zdalne zarządzanie aplikacjami przemysłowymi

>>  Termodynamika

>>  Automatyzacja w przemyśle spożywczym (TRiL)

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Studia stacjonarne I stopnia:

>>  Wytrzymałość materiałów i konstrukcji II

>>  Pojazdy samochodowe

>>  Diagnostyka maszyn i pojazdów

>>  Napędy płynowe

>>  Termodynamika

>>  Metrologia i systemy pomiarowe II

>>  Obrabiarki sterowane numerycznie

>>  Techniki wytwarzania I

>>  Przetwórstwo tworzyw sztucznych (KWPiW)

>>  Przetwórstwo tworzyw sztucznych (TM)

>>  Diagnostyka i naprawy maszyn rolniczych (TRiL)

Studia stacjonarne II stopnia:

>>  Badania i diagnostyka pojazdów

Studia niestacjonarne I stopnia:

>>  Wytrzymałość materiałów i konstrukcji II

>>  Pojazdy samochodowe

>>  Diagnostyka maszyn i pojazdów

>>  Napędy płynowe

>>  Termodynamika

>>  Metrologia i systemy pomiarowe II

>>  Obrabiarki sterowane numerycznie

>>  Techniki wytwarzania I

>>  Przetwórstwo tworzyw sztucznych (KWPiW)

>>  Przetwórstwo tworzyw sztucznych (TM)

>>  Diagnostyka i naprawy maszyn rolniczych (TRiL)

Studia niestacjonarne II stopnia:

>>  Metody doświadczalne w mechanice

>>  Maszyny chłodnicze

>>  Pomiary cieplne

>>  Kotły i wytwornice pary

Kierunek: Inżynieria Biomedyczna

Studia stacjonarne I stopnia:

>>  Cyfrowe przetwarzanie sygnałów

>>  Biochemia i podstawy biosensorów

>>  Biomechanika II

>>  Polimery i kompozyty w medycynie

>>  Automatyka i automatyzacja

>>  Protetyka i ortotyka II

>>  Metrologia i systemy pomiarowe II

>>  Materiałoznawstwo medyczne

>>  Materiałoznawstwo medyczne II

>>  Biotribologia

>>  Biomechanika stosowana

Studia stacjonarne II stopnia:

>>  Współczesne zagadnienia inżynierii biomateriałów

Kierunek: Edukacja Techniczno-Informatyczna

Studia stacjonarne I stopnia:

>>  Media drukowane

>>  Podstawy automatyki

>>  Obrabiarki sterowane numerycznie

Kierunek: Mechatronika

Studia stacjonarne I stopnia:

>>  Mechanika techniczna I